How I experienced the development of fluid power industry

Backé, Wolfgang

1. Aufl.. - Wroclaw : O´srodek Doskonalenia Kadr SIMP (2007)
Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband

In: Nap¸edy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne 2007 = Hydraulics and Pneumatics 2007 : krajowy sektor wobec wyzwa´n konkurencyjno´sci = domestic branch and challenges of competitiveness : mi¸edzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = international scientific-technical conference. Wroclaw, 10 - 12 pa´zdziernika 2007. - Vol. 1
Seite(n)/Artikel-Nr.: 166-172

Einrichtungen

  • Lehrstuhl und Institut für fluidtechnische Antriebe und Systeme [412810]

Identifikationsnummern